شبهای بیداری

عشقولانه های من

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

امشب نمیدانم چه بر سرم امده که خوابم نمیبرد


شاید بیخوابی من از ترس خوابهایی است که شبها میبینم


خوابم شده اشفته از هر شب

                                    امشب که بخوابم دیوانه ام امشب

♥ چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390♥ 0:14 قبل از ظهر ♥ هادی خان ♥


♥ چهارشنبه هجدهم دی 1392♥ 7:18 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

من نوشتم باتو هستم

بی تو این را نوشتم باتو هستم

نمیدانم چرا این را نوشتم

که در شبهای تاریک باتو هستم

شبی هستو شبی نیستو ولی ؟

من باتو هستم <<.<<<

♥ سه شنبه دهم اردیبهشت 1392♥ 12:41 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

             من در زندگی شکست خرده نخواهم شد تا زندگی برایم شیرین شود

                              View Image

             تا بتوانم آن چیزی که در وجودم هست را بیان کنم. و برای ان دسته

 

             که بدو ن هیچ گونه دلیلی از زندگی روزانه خود سیر شده اند زندگی

 

           را آن گونه هست بیان کنم وبگم که انسان خود میتواند هم در زندگی

 

              شکست خورده شود وهم پیروز وسر بلند شود و دیگران را از این

 

             پیروزی شریک کند. زندگی شیرین است مگر خود انسان زندگی را

 

                           برای خود واطرافیان تلخ کند ؟؟؟؟؟...................

 

♥ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388♥ 1:17 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

                                             

       من 

             من کیستم

                            ایا منی وجود دارد

                                                     ایا من ما خواهد شد

                                                                                   ایا منو تو ما میشویم

                      ایا این اتفاق خاهد افتاد

                                                        من در فکرم

♥ سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388♥ 10:25 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

 

                                               

                                           Go to fullsize image

          ایا عشق باید این چنین باشد

                     ایاعشق فقت برای سکس است  

                      ایا عشق باید در وجود انسان باشد

       ایا عشق از عقل سر چشمه میگیرد

                      ایا عشق ازدل انسان به وجود میاید

                     ایا عشق از زات انسان سرچشمه میگیرد

                                                                                      

                                                                               ( عشق  {ع ش ق } از چیست)

 

♥ یکشنبه پنجم آبان 1387♥ 5:14 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

                                

       دل گرفته شدم از دست زمانه

                                              دل شده قافل از دست این زمانه

                        مهرم رازم باش در این زمانه

                        یک لحضه قافل نباش از این زمانه

                                              خیلی نامردی دیدم ازاین زمانه

                                              مهرم رازم باش در این زمانه

                                                                                         آخرش شکست بی مروت زمانه

                                                                                           خداوندا من قهرم از این زمانه

 

 

♥ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387♥ 12:42 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

                        

                        عشق؟؟؟؟

                        مهرم راز ؟؟

                                          دیده گریانخواهم شد "

                                                                     همچو مرغی در قفس:

                                                                                                  مهربان در آغوش خود:

                       دیده ها گریان شده ؟

                                                   چرا ؟؟؟؟

                                                               مرا خواهی دید "

                                                                                   چگونه خواهی دید؟

                                                                                                            در خواب یا که زندان ؟

                                                        ((( نه آن زندان  )))

 

 

♥ شنبه نوزدهم مرداد 1387♥ 11:46 قبل از ظهر ♥ هادی خان ♥

                                                     

                                              شبی دل تنگ

                                                                   شبی با تو بودن   

                                                   شبی را که با تو بیدارم

                                                   نمیخواهم ببینم خاب

                                                   به تو گویم که دوست دارم

 

 

♥ یکشنبه شانزدهم تیر 1387♥ 11:44 قبل از ظهر ♥ هادی خان ♥

                                  از قفس ازاد شدم

چگونه

؟؟؟؟؟؟؟                                                                      

♥ پنجشنبه شانزدهم خرداد 1387♥ 3:55 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

امیدم را از که پرسیدم                                                              

چرا از او پرسیدم                 

                              پس از که خواهم پرسید

              دگر از او نخواهم  پرسید                                                                                

از دل میخاهم                     

                            چون دل تورا میخواهد

از تو خواهم پرسید

♥ پنجشنبه شانزدهم خرداد 1387♥ 3:47 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

♥ شنبه سی و یکم فروردین 1387♥ 2:52 قبل از ظهر ♥ هادی خان ♥

 

عشق را با رنگ پاییز رنگ زرد و خون نویسم

مشق را با رنگ لیلی رنگ مجنون مینویسم

زندگی را با نگاه زرد پاییز

سرد و تنها زیر بارون مینویسم

مرگ را هنگام شب وقت سیاهی

مثل سرمای زمستون مینویسم

یاد لیلی میکنم وقت جدایی

مثل آبی اشک مجنون مینویسم

 

♥ جمعه سی ام فروردین 1387♥ 10:45 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

 

 

♥ جمعه سی ام فروردین 1387♥ 10:24 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

 

خداوندا تویی یارب پناهم

                    خداوندا تویی راز نهانم

خداوندا تویی چاره سازم

                                                     خداوندا تویی عشق نیازم

                      خدوندا تورا من می پرستم

         خداوندا تویی عالم پرستم

                                                                                    خداوندا تویی درمان دردم

خداوندا تویی شفا بخش قلبم

خداوندا تویی اول و آخر پرستم

 

♥ جمعه سی ام فروردین 1387♥ 10:19 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

شبی سرد است

شبی پر از درد است

شبی که همچو درمانی ندارد

شبی که همجومرغی من

پریدم

بدیدم اشک زرخسارت

بریدم

 

 

♥ یکشنبه هجدهم فروردین 1387♥ 2:26 قبل از ظهر ♥ هادی خان ♥

من امدم از شبهای بیصدا

تابگیرم بیصدا او را

ولی حیف

روز روشن امد و بیصدایی

از بین رفت

چرا؟؟؟

♥ چهارشنبه هفتم فروردین 1387♥ 2:34 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

 

 

 

♥ پنجشنبه نهم اسفند 1386♥ 7:28 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥

یاد باد شبهای بیداری بیادت بودم و تو رو دوست میداشتم

با یادت پلک روی هم می گذاشتم

با یادت می گریستم

با ندای لالاییت بر خواب تسلیم می شدم

 

♥ پنجشنبه نهم اسفند 1386♥ 4:15 بعد از ظهر ♥ هادی خان ♥طراح : صـ♥ـدفــ